Tablice rejestracyjne
W 1928 roku w Wolnym Mieście Gdańsku było zarejestrowanych 1620 samochodów osobowych, 765 ciężarowych i 1436 motocykli. Długość dróg samochodowych wynosiła tylko 817 km. Na jeden samochód przypadało 171 osób, a wliczając motocykle 106,6 osób. Dla porównania, w Niemczech było to odpowiednio 171 i 89,2, a w Polsce 1020 i 890 osób. Na 1 km dróg samochodowych przypadało w Wolnym Mieście Gdańsku 498 osób, w Niemczech 181 osób, a w Polsce 612 osób.


Numery rejestracyjne samochodów w Wolnym Mieście Gdańsku składały się z liter DZ i maksymalnie czterech cyfr. Litery i cyfry miały kolor czarny, tło tablicy było białe. Tablice Wolnego Miasta wzorowane były na tablicach niemieckich i występowały w trzech odmianach: prostokątnej, kwadratowej i (we wczesnym okresie) kwadratowej ze ściętymi górnymi rogami. W oficjalnym użyciu tablice rejestracyjne Wolnego Miasta były w okresie 1919 - 1939 r.


Wzory tablic rejestracyjnych:


Tablica prostokątna


Tablica kwadratowa
Oznaczenie państwowe, owalna tabliczka z literami przynależności państwowej, rozpowszechniło się w Europie na początku XX w. W 1910 r. wprowadzono je w 12 krajach: Austrii (A), Belgii (B), Bułgarii (BG), Francji (F), Hiszpanii (E), Holandii (NL), Monako (MC), Niemczech (D), Rosji (R), Węgrzech (H), Włoszech (I) i Wielkiej Brytanii (GB). W 1911 wprowadzono je w Luxemburgu, Serbii, Szwajcarii i Szwecji, a później w Portugalii, Montenegro, Grecji i Danii (DK). Po zakończeniu I wojny światowej oznaczenie to zostało przyjęte przez prawie wszystkie europejskie państwa. Wolne Miasto Gdańsk wprowadziło oznaczenie w 1922 r. przyjmując litery DA.


Owalna tablica oznaczająca przynależność państwową:


Wolne Miasto Gdańsk
Tablice rejestracyjne Wolnego Miasta Gdańska


W Gdańsku nie produkowano samochodów, znajdowały się tu tylko fabryki karoserii samochodowych, poniżej zdjęcie jednego z gdańskich produktów:Trzy gdańskie autobusy kursujące do Sopotu (Zoppot) i Pruszcza (Praust):