Gdańskie szpitale
Marienkrankenhaus

W okresie istnienia Wolnego Miasta w Gdańsku funkcjonowały obok niewielkich szpitali i klinik prywatnych cztery duże szpitale miejskie. Najstarszym z nich był powstały w 1853 r. szpital sióstr Boromeuszek, zwany Marienkrankenhaus. Szpital ten mieścił się przy Schleusengasse 8-10 (ul. Kieturakisa).


Diakonissen Mutterhaus

Drugim ze szpitali był powstały w 1857 r. szpital sióstr Diakonisek - Diakonissen Mutterhaus und Krankenhaus. Szpital ten pełnił rolę szpitala dziecięcego i mieścił się przy Neugarten 2-6 (ul. Nowe Ogrody). Dzisiaj w jego miejscu funkcjonuje szpital wojewódzki.
Staatlichen Frauenklinik

Kolejnym szpitalem był szpital kobiecy przekształcony z istniejącego od 1819 r. Provinzial Hebamenn Lehranstalt (Prowincjonalny Zakład Kształcenia Położnych). Szpital ten nazwany w okresie Wolnego Miasta Staatliche Frauenklinik zwany był przez gdańszczan "Storchenhaus" czyli bocianim gniazdem. Mieścił się on we Wrzeszczu przy Schellmühlerweg (ul. Kliniczna). Budynek został spalony w 1945 r. Po odbudowie, w 1947 r. funkcjonuje jako Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych.
Städtisches Krankenhaus

W latach 1907 - 1911 wybudowano w okolicy Delbrückallee (ul. Dębinki) kompleks budynków szpitalnych nazwanych Neues Krankenhaus (nowy szpital) lub Städtisches Krankenhaus (szpital miejski). Kompleks szpitalny rozbudowano w latach dwudziestych, a w 1935 r. utworzono w nim uczelnię medyczną - Die Staatliche Akademie für Praktische Medizin zu Danzig. Szpital ten funkcjonuje do dzisiaj jako szpital kliniczny i Gdański Uniwerytet Medyczny kształcący kadry lekarskie.Plan szpitala miejskiego sprzed rozbudowy.
Oprócz szpitali miejskich w Gdańsku istniało wiele mniejszych szpitali i klinik prywatnych. W dawnym szpitalu chirurgicznym przy Sandgrube 9/15 (ks. Rogaczewskiego) funkcjonowała prywatna klinika chirurgiczno-ortopedyczna. Inna klinika chirurgiczna dr Fritza Winne znajdowała się nieopodal, przy Sandgrube 38/40. Jej siedziba została przeniesiona później na Karthäuserstraße 2 (ul. Kartuska).

Dawny szpital chirurgiczny przy Sandgrube.Budynek kliniki chirurgicznej dr Winne przy Kartäuserstrasse 2.W trakcie I wojny światowej funkcjonowały w Gdańsku również szpitale polowe i garnizonowe.