Staueramt

Przed utworzeniem Wolnego Miasta Gdańska historia budynku związana była z wojskowością. Budynek powstał w latach 1891 - 1894 w miejscu dawego terenu koszarowego Pionierów w okolicy Hagelsberg (Góra Gradowa). Utworzono w nim szkołę wojskową działającą do końca I wojny światowej. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska ulokowany został w budynku Urząd Sztauerski - Staueramt. Budynek przetrwał wojnę w dobrym stanie, po wojnie umiejscowiono tam Urząd Podatkowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Paszportowy, a ostatnio Urząd Pracy.


Budynek na starych pocztówkach.


Plan budynku.


Materiały przedstawione na tej stronie pochodzą z książki "Danzig und Seine Bauten" i ze zbiorów autora strony.