Oliwskie kościoły
Katedra oliwska

Najbardziej znanym oliwskim kościołem jest katedra, będąca częścią pocysterskiego kompleksu klasztornego. Cystersi zostali sprowadzeni do Oliwy w 1186 r. przez księcia Sambora. Pierwsza, prawdopodobnie drewniana kaplica została wybudowana przez zakonników w latach 80-tych XII w. Najstarsze zachowane do dzisiaj mury kościoła pochodzą z pocz. XIII w. Nawiedzające klasztor kolejne pożary i najazdy wojsk dotykały również katedrę, która jednak za każdym razem była odbudowywana i rozbudowywana. Ostateczny kształt kościół uzyskał pod koniec XVI w. kiedy to w latach 1770 - 1771 zachodnia fasada kościoła otrzymała barokowy wystrój, a wieże ozdobiono barokowymi hełmami. Poklasztorny kościół pod wezwaniem Św. Trójcy został w 1831 r., po kasacie zakonu cystersów zamieniony na katolicki kościół parafialny, a w 1926 r. na kościół katedralny i siedzibę biskupią. Obecnie katedra oliwska jest trójnawową bazyliką gotycką o wydłużonym kształcie, jest to najprawdopodobnie najdłuższy kościół w Polsce, jego długość zewnętrzna, po wszystkich robudowach wynosi dzisiaj 107 m.


Katedra Oliwska.

Plan katedry.Wnętrze katedry oliwskiej zdobią niezwykle cenne zabytki kultury, z których najsłynniejsze są pochodzące z XVIII w. i liczące 7876 piszczałek organy. Spośród innym zabytków warto wymienić pochodzący z 1688 r. ołtarz główny, ołtarze boczne, obrazy i płyty nagrobne.


Wnętrze katedry oliwskiej.Ołtarz główny.
XVIII w. organy.
Sala, w której 3 maja 1660 r. podpisano traktat pokojowy pomiędzy Polską a Szwecją.Katedra wyszła z zawieruchy II wojny światowej obronną ręką, tracąc jedynie barokowe hełmy swoich dwóch wież.
Kościół Św. Jakuba

Kościół Św. Jakuba, pochodzący z końca XIII w. był kościołem parafialnym dla Oliwy. Odbudowany na początku XVII w. po pożarze w 1577 r. W 1831 r., po kasacie zakonu kiedy kościół pocysterski stał się kościołem parafialnym, kościół Św. Jakuba został przekazany ewangelikom. Po wybudowaniu w 1920 r. nowego kościoła ewangelickiego przy ul. Leśnej (Waldstraße) nazywany starym kościołem ewangelickim. W 1946 r. kościół został przekazany katolikom.


Kościół Św. JakubaNowy Kościół Ewangelicki

Nowy kościół ewangelicki przy ul. Leśnej (Waldstraße) został wybudowany jako kościół wotywny za zwycięstwo nad wojskami Napoleona III. Budowa, przy finansowej pomocy cesarzowej Eugenii rozpoczęła się w 1909 r. i została zakończona w 1921 r. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim. Ostatni pastor, dr. Vorwerek został wysiedlony w 1945 r., a kościół przekazano cystersom.


Nowy kościół ewangelickiWnętrze kościołaKościół Św. Piotra w Jelitkowie

Powstał jako kościół filialny katedry w Oliwie. Od 1925 r. funkcjonował jako kościół parafialny dla mieszkańców Jelitkowa i kuracjuszy.


Kościół Św. PiotraWnętrze kościoła