Rechtstädtisches Rathaus
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku był obok kościoła Mariackiego i Żurawia jednym z symboli miasta. Jego wizerunek często pojawiał się na pocztówkach i znaczkach pocztowych, ozdobiono nim także monetę 10 Guldenów i banknot o najwyższym nominale 1000 Guldenów.

Początkowo był on siedzibą władz obszaru zwanego Rechtstadt (Główne Miasto) by od połowy XV w. stać się siedzibą władz dla całego Gdańska. Dokładna data powstania ratusza nie jest znana, jego pierwsza rozbudowa miała miejsce w latach 1379 - 1382, kolejna w latach 1454 - 1457, a następnie w 1526 r. 3 października 1556 r. w ratuszu wybuch pożar, który zniszczył znaczną część budynku. Po pożarze odremontowano ratusz w stylu renesansowym, w 1560 r. dodając nowy hełm wieży, a rok później umieszczono na jej szczycie złocony posąg króla Zygmunta II Augusta. W wieży zaistalowano wtedy carillion wykonany przez Johanna Moora składający się z 14 dzwonów.

Wnętrza ratusza ozdobiło na przełomie XVI i XVII w. wiele dzieł sztuki autorstwa tak znanych postaci jak Izzak van den Block, Hans Vredeman de Vries czy Anton Möller. Najbardziej reprezentacyjną sala ratusza były położone na pierwszym piętrze Wielka Sala Rady zwana Salą Czerwoną (Roter Saal) oraz Wielka Sala Wety zwana od XIX w. Salą Białą (Weißer Saal). Sala ta odnowiona w XIX w. w stylu neogotyckim została ozdobiona obrazami przedstawiającymi historię miasta.
Ratusz na ozdobnych pocztówkach.Rysunek J. K. Schultza przedstawiający ratusz i posąg króla ze szczytu wieży i rysunek fasady.Budynek Ratusza Głównomiejskiego.Portal Ratusza.Wzorce miar na Ratuszu.
Orzeł z budynku Ratusza.


Rathaus Diele / Sień Ratusza.Sommerratsstube (Roter Saal) / Wielka Sala Rady (Sala Czerwona) z ozdobnym kominkiem i obrazami na suficie.Sitzungssaal der Stadtverordneten (Weisser Saal) / Wielka Sala Wety (Sala Biała) i obrazy przedstawiające historię miasta.

Winterratsstube / Mała Sala Rady (Sala Zimowa).Arbeitszimmer der Buergermeister / Gabinet burmistrza.Großer Empfangssaal / Sala Audiencyjna.Bilet wstępu do Ratusza.Ratusz został poważnie uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 r. Spłonął hełm wieży oraz wnętrze ratusza a mury poważnie ucierpiały w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Uszkodzenia były na tyle poważne, że budynek postanowiono rozebrać. Jednak zamiast rozbiórki rozpoczęto długotrwałą odbudowę i w 1970 r. odrestaurowany ratusz przekazano na siedzibę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Ratusz w 1945 r.