Pieniądz Wolnego Miasta Gdańska

Wolne Miasto Gdańsk podobnie jak inne państwa emitowało swoje własne pieniądze. Pod koniec I wojny światowej i krótko po niej w obiegu były niemieckie marki i banknoty tymczasowe zwane notgeld emitowane przez Magistrat. Po unormowaniu sytuacji Wolnego Miasta Senat wyemitował banknoty markowe, emisja ta wypadła w okresie hiperinflacji co sprawiło szybkie zmiany w drukowanych nominałach. Największym w tym okresie był banknot o nominale 10 miliardów marek. Jednocześnie sopocki magistrat emitował swoje własne banknoty markowe. Powołana w dniu 19 paŸdziernika 1923 r. Gdańska Kasa Centralna (Danziger Zentralkasse AG) wyemitowała nominowane w guldenach bony emisji przejściowej. Wiązało się to z tymczasowością funkcjonowania Gdańskiej Kasy Centralnej, jej działalność ograniczono do 31 marca 1924 r., po tym terminie uległa ona likwidacji. Dalszą działaność emisyjną przejął utworzony 5 lutego 1924 r. Bank Gdański (Bank von Danzig), który rozpoczął emisję monet i banknotów nominowanych w guldenach, które dzieliły się na 100 pfennigów. Po włączeniu terytorium Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec 1 września 1939 r. władze niemieckie wydały zarządzenie wprowadzające na terenie dawnego Wolnego Miasta walutę markową Rzeszy Niemieckiej i likwidujące odrębny system walutowy Wolnego Miasta.

Emisja markowa Senatu Wolnego Miasta Gdańska
Emisja markowa Magistratu Sopotu
Emisja guldenowa Gdańskiej Kasy Centralnej
Emisja guldenowa Banku Gdańskiego