Gdańsk, styczeń 1946

Zdjęcia zostały wykonane w styczniu 1946 r. w Gdańsku przez Willego Kellera, radiooperatora na statku "Park Victory".

Dworzec główny w Gdańsku.
Długie Pobrzeże widziane z Zielonego mostu.
Teatr na Targu Węglowym.
Wrak tramwaju na Targu Węglowym.
ul. Długa ze zniszczon± Złot± Bram± i wież± Katowni.
ul. Piwna, widok w stronę Zbrojowni.
Długi Targ i zniszczona Złota Kamienica.
Widok z Targu Drzewnego w stronę Podwala Staromiejskiego i baszty Jacek.
ul. Chlebnicka, widok w stronę bramy Chlebnickiej.