Westerplatte / Westerplatte

Plan

Przystań statków wycieczkowych na Westerplatte.
Łazienki kąpielowe i pozostałość dawnych fortyfikacji.
Wejście do parku zdrojowego.
Aleja w parku zdrojowym.
Plaża i łazienki kąpielowe.
Plaża na Westerplatte.
Plaża i molo na Westerplatte.
Molo na Westerplatte.
Molo na Westerplatte.