Z morza na Targ RybnyOd wieków Gdańsk był związany z morzem. Na gdańskich plażach, od Jelitkowa (Glettkau), przez Brzeźno (Brösen), Stogi (Heubude) po Sobieszewo (Bohnsack) można było spotkać wiele łodzi rybackich. Dwie ryby Flunder i Pomuchel trafiły nawet na gdańskie monety.

Flunder z 5 pfennigów Pomuchel z 10 pfennigów

Charakterystycznym miejscem w Gdańsku związanym z morzem było Rybackie Pobrzeże (Fische Brücke), na którym handlowano świeżymi rybami. Na plażach, z roku na rok, spotkać można coraz mniej łodzi rybackich, a widok suszących się na wietrze sieci przeszedł do historii. Na Rybackim Pobrzeżu i na pobliskim Targu Rybnym nie handluje się już rybami. Jak wyglądało codzienne życie rybaka i przekupki możemy zobaczyć już tylko na dawnych pocztówkach i zdjęciach.

Łodzie rybackie na plaży w Jelitkowie (Glettkau).
Łodzie rybackie na plaży na Stogach (Heubude).

Wciąganie łodzi rybackiej na brzeg. Brzeźno (Brösen).
Rybacy przy pracy na plaży w Górkach Zach. (Neufähr).
Odpoczynek po pracy na plaży w Górkach Zach. (Neufähr).
Rybacy na plaży w Brzeźnie (Brösen).
Transport ryb z łodzi na brzeg.
Wciąganie łodzi rybackiej na brzeg w Sopocie (Zoppot).
Na brzegu w okolicy Sopotu (Zoppot).
Rozwieszanie sieci na plaży w Sopocie (Zoppot).
Łodzie na brzegu w okolicy Wisłoujścia (Weichselmünde).
Sieci suszące się na wietrze.
Sieci suszące się na plaży w Brzeźnie (Brösen).
Rybackie Pobrzeże (Fische Brücke) w Gdańsku.
Panorama Rybackiego Pobrzeża (Fische Brücke).
Łodzie rybackie przy Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Wyjmowanie ryb z sieci przy Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Widok Rybackiego Pobrzeża (Fische Brücke).
Łodzie rybackie przy Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Przekupki na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Sprzedaż ryb na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Sprzedaż ryb na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Sprzedaż ryb na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Przekupka handlująca rybami.
Przekupka handlująca rybami.
Przekupki handlujące rybami na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Stary rybak z Górek Wschodnich (Östlich Neufähr) August Delleske naprawiający sieć.
Chaty rybackie przy plaży w Jelitkowie (Glettkau).
Rybacy z Brzeźna (Brösen).
Przekupka handlująca rybami przy bramie Buttertor.
Przekupka handlująca rybami na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Sprzedaż ryb na Rybackim Pobrzeżu (Fische Brücke).
Rybacy opróżniający sieci przy Rybackim Pobrzeżu.
Portret rybaka z Górek Zachodnich (Neufähr) przy pracy.
Portret rybaka z Górek Zachodnich (Neufähr).
Skrzynka z rybami z Danziger Fischzentrale.