Władze Wolnego Miasta Gdańska

Zgodnie z Art. 102 podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Pokojowego, w 1920 Danzig stał się wolnym i niezależnym miastem będącym pod opieką Ligi Narodów: "Główne Sprzymierzone Siły Sojusznicze postanawiają ustanowić miasto Gdańsk, razem z resztą terytorium opisanego w Art. 100, Wolnym Mistem. Będzie ono oddane pod opiekę Ligi Narodów".

Zgodnie z Art. 105 Traktatu Pokojowego, wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Wolnego Miasta otrzymali jednocześnie obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska: "W momencie wejścia w życie niniejszego Traktatu, obywatele niemieccy zamieszkujący na terytorium opisanym w Art. 100 stracą ipso facto swoje obywatelstwo niemieckie otrzymując w zamian obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska".

Art. 103 Traktatu Pokojowego mówił, że Wolne Miasto Gdańsk powinno posiadać swoją konstytucję: "Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska powinna zostać napisana przez odpowiednio ustalonych reprezentantów Wolnego Miasta Gdańska w porozumieniu z Wysokim Komisarzem i uzgodniona z Ligą Narodów. Konstytucja ta, powinna być gwarantowana przez Ligę Narodów".

Zgodnie z wolą większości Parlamentu (Volkstag), Rząd Gdański (Senat) zadeklarował intencję pozostawania poza wszelkimi konfliktami zbrojnymi i pozostania Neutralnym. Podejmując decyzję o neutralności, Gdańsk zgodnie z prawem międzynarodowym, był od tej pory chroniony Konwencją Haską z 1907 r. dotyczącą państw neutralnych i chroniącą ich mieszkańców w wypadku wojny. Oznacza to, że aneksja terytorium Wolnego Miasta Gdańska we wrześniu 1939 przez Niemcy była nielegalna.

17 listopada 1920 r. została przyjęta i zaakceptowana przez Ligę Narodów Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska.

Tekst Konstytucji Wolnego Miasta Gdańska (po niemiecku): Die Verfassung der Freien Stadt Danzig
Tekst Konstytucji Wolnego Miasta Gdańska (po polsku): Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska

Pierwsza strona gazety Danziger Zeitung z 16.XI.1920 r. informująca o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska

Reprezentanci Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku


Wysocy Komisarze

     - 1920 Col. Edward Lisle Strutt (UK)
1920 - 1921 Bernardo Attolico (Italy)
1921 - 1923 Gen. Sir Richard Cyril Byrne Haking (UK)
1923 - 1925 Mervyn Sorley McDonnell (UK)
1925 - 1929 Joost Adriaan van Hamel (the Netherland)
1929 - 1932 Manfredi, Conte di Gravina dei Principi di Ramacca (Italy)
1932 - 1934 Helmer Rostgaard Gommesen Rosting (Denmark)
1934 - 1936 Seán Lester (Ireland)
1936 - 1937 none
1937 - 1939 Carl Jakob Burckhardt (Switzerland)Głowy Państwa


Prezydenci Senatu
Senatspräsidenten

1920 - 1931 Heinrich Friedrich Wilhelm Martin Sahm
1931 - 1933 Ernst Ziehm
1933 - 1934 Hermann Rauschning
1934 - 1939 Arthur GreiserSenatorowie


Senatorowie Spraw Wewnętrznych
Senatoren des Inneres

1920 - 1924 Wilhelm Schümmer
1924 - 1928 Hubert Schwartz
1928 - 1929 Friedrich Grünhagen
1929 - 1931 Franz Arczynski
1931 - 1933 Georg Hinz
1933 - 1939 Arthur Greiser


Senatorowie Sprawiedliwości
Senatoren für Justiz

1920 - 1925 Albert Heinrich Frank
1925 - 1928 Hubert Schwartz
1928 - 1931 Albert Evert
1931 - 1933 Fritz Dumont
1933 - 1939 Willibald Wiercinski-Keiser


Senatorowie Finansów
Senatoren für Finanzen

1921 - 1928 Ernst Volkmann
1928 - 1931 Bernhard Kamnitzer
1931 - 1939 Julius Hoppenrath


Prezydenci Volkstagu


1920 - 1921 Wilhelm Reinhard
1921 - 1921 Adalbert Mathaei
1921 - 1923 Adolf Treichel
1923 - 1924 Julius Gehl
1924 - 1926 Adolf Treichel
1926 - 1928 Alfred Semrau
1928 - 1930 Fritz Spill
1930 - 1931 Julius Gehl
1931 - 1933 Wilhelm von Wnuck
1933 - 1933 Franz Potrykus
1933 - 1936 Wilhelm von Wnuck
1937 - 1939 Edmund Beyl


 Legitymacja członka Volkstagu Wolnego Miasta Gdańska

Budynek rządu, Senat Wolnego Miasta Gdańska
Budynek parlamentu, Volkstag Wolnego Miasta Gdańska

Opierając się na decyzji Alberta Forstera - przywódcy partyjnego w Gdańsku i Adolfa Hitlera, we wrześniu 1939 r. terytorium Wolnego Miasta Gdańska zostało, łamiąc międzynarodowe traktaty i konstytucje Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska, nielegalnie włączone do Niemiec.