Granice Wolnego Miasta Gdańska

Na mocy podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Pokojowego zostało utworzone Wolne Miasto Gdańsk. Traktat w art. 100 określał kształt granicy Wolnego Miasta. Granica została podzielona na sekcje, oznaczone literami od A do G. Na granicy zostały ustawione granitowe słupy graniczne z napisem: "Traite de Versailles / 28 Juin 1919", dużymi literami F.D. od strony Wolnego Miasta, D. od strony Niemiec i P. od strony Polski. Słupy oznaczone były literą sekcji i kolejnym numerem.Okładka Traktatu Pokojowego z WersaluMapa przedstawiająca granice Wolnego Miasta Gdańska

Sekcja A

Od Morza Bałtyckiego (Ostsee) przez Kolibki / Steinfließ, rzeką Sweliną (Manzelbach), Lasami Oliwskimi (Forst Oliva) do punktu granicznego Sulmin / Ottomin.

Odcinek ten liczył blisko 40 km, ustawiono na nim 206 słupów oznaczonych od A001 do A206.


Sekcja B

Od punktu Niestępowo / Löblau, między Borczem i Meidahnen do Jez. Połęczyńskiego (Pollenschiner See).

Ten odcinek liczył ok. 30 km, ustawiono na nim 180 słupów oznaczonych od B001 do B180.


Sekcja C

Od Połęczyna (Pollenschin), zachodnim brzegiem Jez. Łąkiego (Lonker See), przez punkt między Strippau, a Szatarpami do punktu między Bożym Polem a Postelau.

Ten odcinek liczył blisko 30 km, ustawiono na nim 137 słupów oznaczonych od C001 do C137.


Sekcja D

Od punktu między Bożym Polem a Postelau, przez punkt Gołębiewko / Mittel Golmkau, między Dalwinem, a Sobbowitz, między Miłobądzem, a Kohlin, przez Łąki Tczewskie (Wiesenau) do Wisły (Weichsel).

Odcinek ten liczył ponad 30 km, ustawiono na nim 170 słupów oznaczonych od D001 do D170.


Sekcja E

Od Łąk Tczewskich (Wiesenau) środkiem Wisły (Weichsel) do Mostów Tczewskich, obok Liessau i dalej środkiem Wisły (Weichsel) do początku Nogatu.

Odcinek ten liczył ponad 28 km, ustawiono na nim tylko 6 słupów oznaczonych od E001 do E006, granica biegła tu środkiem koryta Wisły.


Sekcja F

Od punktu Pieckel / Weissberg, Nogatem do Frisches Haff (Zalew Wiślany).

Granica tej sekcji, o długości 58 km, biegła głównie środkiem koryta Nogatu. Tylko w okolicy Wernersdorf, na odcinku kilku kilometrów przechodziła na wschodni brzeg rzeki. Na całym odcinku ustawiono 24 słupy oznaczonych od F001 do F024.


Sekcja G

Od ujścia Nogatu do Frisches Haff, torem wodnym Danziger Fahrwasser do Frische Nehrung (Mierzeja Wiślana) na zachód od wsi Pröbbernau, wzdłuż Theerbuder Seeweg do Morza Bałtyckiego (Ostsee).

Ten odcinek liczył blisko 20 km, z czego tylko 3 km biegły lądem, na tym fragmencie granicy ustawiono 17 słupów oznaczonych od G001 do G017.

         

Słupy graniczne, od A001 do G017.

Mapa opisująca przebieg granicy.
Informacja nt. godzin otwarcia przejść granicznych.
Przejście graniczne na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Przejście graniczne na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Przejście graniczne na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Budynek celny na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Herb Polski przy granicy na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Herb Sopotu przy granicy na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Herb Gdańska przy granicy na plaży w Kolibkach / Steinfließ.
Przejście graniczne w Lasach Oliwskich (Forst Oliva).
Przejście graniczne w okolicy Gołębiewa (Golmkau).
Weißenberg - miejsce styku trzech granic.
Weißenberg - miejsce styku trzech granic.
Przejście graniczne w Kolibkach.
Odprawa paszportowa w Kolibkach.
Przejście graniczne w Kolibkach.
Załoga przejścia granicznego w Kolibkach (Steinfließ).
Granica w Tczewie (Dirchau).
Przejście graniczne w Przebrnie (Pröbbernau).