Port w sercu miasta


Panorama portu na Motławie


Od wieków statki przypływające do Gdańska cumowały prawie w centrum miasta, w porcie na Motławie, przy wyspie Spichrzów. Przed wojną mosty Zielony i Krowi były otwierane aby umożliwić przepływanie statków. Dzisiaj na Motławie cumują jedynie jachty i statki białej floty, a mosty przebudowano tak, że przepłynąć pod nimi mogą najwyżej motorówki i kajaki. Zobacz kilka zdjęć portu na Motławie i wyspy Spichrzów - źródeł bogactwa miasta przez wieki.

60 lat po zakończeniu wojny, źródło gdańskiego bogactwa - spichlerze na wyspie Spichrzów, nie istnieją. Zostały po nich tylko malownicze ruiny.

Rozwój i rozbudowa miasta sprawiły, że port na Motławie stał się zbyt mały aby obsłużyć rosnący ruch towarowy coraz większych statków. Gdański port zaczął rozbudowywać się wzdłuż Wisły aż do jej ujścia. Ostatni odcinek nazywany pierwotnie Neufahrwasser czyli Nowym Torem Wodnym zmienił swoją nazwę na Hafenkanal (Kanał Portowy), nazwa ta dokładnie opisywała funkcje, jakie pełnił ten odcinek Wisły. Kanał wykopany aby skrócić drogę wodną do miasta nazwany został Kaiser Hafen (Portem Cesarskim, dzisiaj nazywa się on Kanałem Kaszubskim).

Wejście do portu i Kanał Portowy:Elewator zbożowy w Nowym Porcie.
Hafen Kanal (Kanał Portowy) w Nowym Porcie.
Spichlerze w okolicy Wisłoujścia.
Port w okolicy Wisłoujścia.
Port przy Weichsel Bahnhof (Dworzec Wiślany).
Port drzewny.
Port Kaiser Hafen (Kanał Kaszubski).
Spichlerz Westpreussen.
Przeładunek rudy w porcie gdańskim.
Przeładunek rudy w porcie gdańskim.
Ruch statków w porcie.


Freibezierk (Port Wolnocłowy):Już w 1914 r. planowano rozbudowę portu ale wybuch wojny I wojny światowej pokrzyżował te plany. W okresie międzywojennym rozbudowano istniejącą infrastrukturę, port w Gdańsku był największym portem w Europie pod wzgędem przeładunku drewna. Dalszy rozwój powstrzymała II wojna światowa. Dopiero w latach 70-tych XX w. wybudowano Port Północny w okolicy Wisłoujścia.

Przedwojenny plan portu i plany rozbudowy z 1914 r.


Plan gdańskiego portu z 1929 r.