Historia

W 1997 roku Gdańsk obchodził 1000 lecie swojej pisanej historii. Od zarania Gdańsk jest miastem znaczącym w dziejach Europy, miastem wielokulturowym, tworzącym szczególny klimat łączący historię z teraźniejszością, miastem przesiąkniętym duchem tolerancji i liberalizmu. O Gdańsk walczyli możni tego świata, o jego wartość strategiczną i ducha, który pozostał jednak niezależny. Napoleon Bonaparte powiedział, że "Gdańsk jest kluczem do wszystkiego". Od początku Gdańsk był niezwykłym miastem, leżącym na styku szlaków żeglownych i handlowych dróg kołowych, łączących wschód z zachodem i północ z południem. Poprzez swoje położenie u ujścia Wisły Gdańsk przez stulecia był głównym portem morskim w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie. Tu spotykały się drogi społeczeństw z całej Europy. Obok licznych Niemców, Holendrów, Anglików, Szkotów, a także miejscowych Kaszubów i Polaków, w Gdańsku mieszkali Skandynawowie, Węgrzy, Włosi, Francuzi i Żydzi. Gdańsk tworzył szczególną atmosferę cywilizacji zachodnioeuropejskiej, na którą składały się różnorodne czynniki ekonomiczne, odmienne zwyczaje, kultury i trendy wielu narodowości, religii i sposobów widzenia świata.

10 stycznia 1920 r. weszły w życie postanowienia Traktatu Wersalskiego dotyczące Gdańska. W listopadzie 1920 r. uchwalona została konstytucja Wolnego Miasta Gdańska, zgodnie z nią, Wolne Miasto Gdańsk było republiką. Najwyższym organem władzy ustawodawczej był Volkstag, a władzy wykonawczej Senat. W 1922 r. ostatecznie ustalono granice Wolnego Miasta Gdańska liczące 290 km, w tym 55 km brzegu morskiego. Obszar Wolnego Miasta wynosił 1952 km2 i był zamieszkiwany przez ponad 350 tys. mieszkańców. 22 września 1923 r. przeprowadzono reformę walutową. Nową jednostką monetarną został gulden podzielony na 100 pfenigów. W lutym 1924 r. został oficjalnie utworzony emisyjny Bank Gdański.

1 września 1939 r. Wolne Miasto Gdańsk zostało bezprawnie przyłączone do Niemiec, a niecałe sześć lat później zostało zburzone i spalone przez Armię Czerwoną. Po zakończeniu II wojny światowej terytorium Wolnego Miasta Gdańska zostało oddane pod polską administrację. Jego status prawny pozostaje nieuregulowany do dzisiaj.

Aby przeczytać historię dzielnic kliknij wybrany obszar na mapie.