Danziger Infanterie-Regiment No. 128Mniej znany od Huzarów Śmierci, a jednocześnie przez wiele lat związany z Gdańskiem był Gdański Regiment Piechoty Nr 128 (Danziger Infanterie-Regiment No. 128). Jednostka została utworzona 24 marca 1881 r. i stacjonowała w koszarach w Nowym Porcie (Neufahrwasser). Regiment podlegał XVII. AK (Komendanturze Armii), 36. Inf. Div. (Dywizji Piechoty) i 71. Inf. Brigade (Brygadzie Piechoty).

Dowódcami jednostki byli:


Koszary 128 Regimentu Piechoty w Nowym Porcie (Neufahrwasser):Pocztówki 128 Regimentu Piechoty:Stempel pocztowy 1 Kompanii 128 Regimentu Piechoty


Szefowie 1 kompanii 128 Regimentu
Zdjęcie grupowe kaprali ze 128 Regimentu
Budynek regimentu 128 Regimentu Piechoty
Sala kasyna oficerskiego w koszarach 128 Regimentu Piechoty
Sala kasyna oficerskiego w koszarach 128 Regimentu Piechoty
Pokój w budynku 128 Regimentu Piechoty
Pokój w budynku 128 Regimentu Piechoty
Orkiestra 128 Regimentu Piechoty


Zdjęcia muzyków 128 Regimentu Piechoty:

Po odbyciu służby wojskowej tradycją było pamiątkowe zdjęcie i pamiątka rezerwisty, kufel, ozdobna fajka, główka laski albo butelka.