Stacja kwarantanny

W 1920 roku po ofensywie bolszewickiej Żydzi mieszkający w miasteczkach na wschód od Warszawy rozpoczęli ucieczkę przez Wolne Miasto Gdańsk do Stanów Zjednoczonych. Na Przeróbce (Troyl), w miejscu obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej, powstał obóz przejściowy dla emigrantów. Stało tutaj 100 baraków, w których utrzymanie włączyly się władze miejskie, pobierając opłatę dzienną 30 marek od dorosłych i 18 marek od dzieci poniżej 12 lat. Obóz na Przeróbce zamknięty został w 1924 roku.

Jednocześnie w poniemieckich koszarach w Nowym Porcie (Neufahrwasser), opuszczonych przez armie alianckie został zorganizowany obóz dla uchodźców, w którym zamieszkało na ponad rok 500 rodzin żydowskich.

Uchodźcy żydowscy z pomocą organizacji HIAS starali się dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Przed zaokrętowaniem się na statek płynący do USA musieli oni odbyć kwarantannę. Oto kilka zachowanych zdjęc z września 1920 r. ze stacji kwarantanny w Gdańsku:

Grupa uchdźców żydowskich we wrześniu 1920 r. czekająca na obiad przed wejściem do kantyny na stacji kwarantanny w Gdańsku.
Grupa uchodźców którzy przeszli kwarantannę i oczekują na vouchery upoważniające do wyjścia do miasta.
Polscy Żydzi oczekujący w stacji kwarantanny na statek do Stanów Zjednoczonych.
Uchodźcy żydowscy przed wejściem na statek do Stanów Zjednoczonych.


Kobieta i grupa dzieci przed biurem HIAS w stacji kwarantanny w Gdańsku.
Grupa mężczyzn przed barakiem HIAS w Gdańsku.
Żydzi w drodze na statek do Stanów Zjednoczonych.
Grupa Żydów oczekujący w porcie na statek do Stanów Zjednoczonych.