Paszport

Zgodnie z art. 105 Traktatu Wersalskiego wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Wolnego Miasta Gdańska traciły dotychczasowe obywatelstwo niemieckie i automatycznie uzyskiwały obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, które podobnie jak inne niepodległe państwa wydawało swoim obywatelom paszporty. Paszport ten uprawniał do przekraczania granicy i potwierdzał obywatelstwo. Jak taki paszport wygladał, zobacz poniżej.

Wersja paszportu z lat dwudziestych


Okładka paszportuWersja paszportu z początku lat trzydziestych


Okładka paszportuWersja paszportu z końca lat trzydziestych


Okładka paszportuWersja paszportu z 1939 r.


Okładka paszportuPaszport obcokrajowca zamieszkałego w Gdańsku


Okładka paszportu