Apteka Stern

Zobacz, jak wyglądała koncesja na prowadzenie apteki w Wolnym Mieście Gdańsku.Koncesja wystawiona przez Senat Wolnego Miasta Gdańska na prowadzenie apteki "Stern" przy Stadtgebiet Nr. 7 przy Schönfelderbrücke. Koncesja wystawiona jest dla aptekarza Willy'ego Migeoda przez przedstawiciela Senatu, Pana Wiercinskiego.
Podpis Pana Wiercinskiego na koncesji.


Opłata za wydanie koncesji wynosiła 200 Guldenów.Znaczek opłaty skarbowej za wydanie koncesji.
Apteka "Stern" przy Stadtgebiet Nr. 7.

Inne apteki


Apotheke zur Altstadt na Targu Drzewnym (Holzmarkt)


Adler Apotheke na ul. Grobla IV (4. Damm)


Portal Raths Apotheke na Długim Targu 39 (Langer Markt 39)


Apteka na Długim Targu 1 (Langer Markt 1)