Amatorskie zdjęcia z wycieczki po Gdańsku.

Panorama ul. Mariackiej (Frauengasse).
Fontanna Neptuna na Długim Targu (Langermarkt).
Widok ul. Kaletniczej (Beutlergasse).
Ratusz Głównego Miasta i Długi Targ (Langermarkt).
Przedproża na ul. Mariackiej (Frauengasse).
Odpoczynek na Zielonym Moście (Grüne Brücke) - z przewodnikiem w ręku.
Przedproże na ul. Mariackiej 13 (Frauengasse).
Długi Targ (Langer Markt).