Wirtualna wycieczka po Wrzeszczu - Langfuhr

Große Allee (Al. Zwyciêstwa), widok w stronê Wrzeszcza.
Cafe Halbe Allee przy Große Allee (Al. Zwyciêstwa).
Budynek nowego szpitala przy Eichenallee (ul. Dêbinki).
Hala sportowa, obecnia Opera Ba³tycka na rogu Große Allee (Al. Zwyciêstwa) i Ostseestraße (ul. Hallera).
Wille przy Große Allee (Al. Zwyciêstwa).
Krematorium przy St. Michaelisweg (ul. Traugutta).
Gmach g³ówny Technische Hochschule.
Gmach g³ówny Technische Hochschule.
Loge zum siegenden Licht - Lo¿a masoñska "Pod zwyciêskim ¶wiat³em".
Budynek szko³y Conradinum przy Krusestraße (ul. Piramowicza).
Wiadukt kolejowy na Ostseestraße (ul. Hallera).
Storchenhaus - szpital po³o¿niczy przy Schellmühler Weg (ul. Klinicznej).
Helene-Lange-Lyzeum - liceum Heleny Lange przy Ostseestraße (ul. Hallera).
Große Allee (Al. Zwyciêstwa) widziana od strony Wrzeszcza.
Uphagenpark (Park Uphagena) u zbiegu Hauptstraße (ul. Grunwaldzka) i Uphagenweg (ul. Uphagena).
Kriegerdenkmal - pomnik poleg³ych w Parku Uphagena.
Blindenanstalt - o¶rodek dla niewidomych przy Heiligenbrunnerweg (ul. Do Studzienki).
Dworek w Königsthal (Królewska Dolina).
Hochschule für Lehrerbildung - seminarium nauczycielskie przy Königstaler Weg (ul. Sobieskiego).
Restauracja Zinglers Höhe.
Panorama Wrzeszcza z Zinglers Höhe (wzgórze Zinglera).
Panorama Wrzeszcza z Zinglers Höhe (wzgórze Zinglera).
Lutherkirche - ko¶ció³ luterañski przy Am Johannisberg (ul. Sobótki).
Skrzy¿owanie Johannistal (ul. Matejki) i Heiligenbrunnerweg (ul. Do Studzienki).
Panorama Am Johannisberg (ul. Sobótki).
Panorama Taubenweg (ul. Pniewskiego).
Brunshöferweg (ul. Waryñskiego) - widok w stronê ul. Grunwaldzkiej.
Panorama Hauptstraße (ul. Grunwaldzka).
Am Markt. Widok ul. Grunwaldzkiej w stronê Oliwy.
Am Markt. Widok ul. Grunwaldzkiej w stronê Oliwy.
Am Markt. Widok ul. Grunwaldzkiej w stronê Gdañska.
Skrzy¿owanie Hauptstrasse (ul. Grunwaldzka) i Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Panorama Baumbachallee (ul. Konopnickiej).
Panorama Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Willa przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Wille przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Willa Schrey przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Willa Kirsch przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Willa przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Willa Hankenhaf przy Parkweg (ul. Paw³owskiego).
Restauracja Forsthaus przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Jäschkentaler Wiese - plac przy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Korty tenisowe w okolicy Jäschkentalerweg (ul. Ja¶kowa Dolina).
Gutenbergdenkmal - altana z pomnikiem Gutenberga.
Gutenberghain. Droga w Gaju Gutenberga.
Teufels Brücke. Diabelski most w lesie na Ja¶kowej Dolinie.
Am Heitzkeberg. Osiedle nowych domów w okolicy Jäschkentalerweg (Ja¶kowa Dolina).
Panorama Mirchauerpromenade (ul. Matki Polki).
Panorama Mirchauerpromenade (ul. Matki Polki).
Domy przy Mirchauerpromenade (ul. Matki Polki).
Dom Reimer przy Steffensweg (ul. Batorego).
Feuerwache - budynek stra¿y po¿arnej przy Drewkeweg (ul. Sosnowa).
Panorama Mirchauerweg (ul. Partyzantów).
Herz-Jesu-Kirche - ko¶ció³ Naj¶wiêtszego Serca Jezusa.
Herz-Jesu-Kirche - ko¶ció³ Naj¶wiêtszego Serca Jezusa.
Wiadukt nad Marienstraße (ul. Wajdeloty), na lewo Schwarzer Weg (ul. ks. Mireckiego).
Kleinhammerpark - park restauracyjny przy browarze DAB przy Kleinhammerweg (ul. Kiliñskiego).
Elsenstraße (ul. Gra¿yny).
Piekarnia na rogu Marienstraße (ul. Wajdeloty) i Elsenstraße (ul. Gra¿yny).
Marienplatz - plac u zbiegu Marienstraße (ul. Wajdeloty) i Luisenstraße (ul. Aldony).
Domy przy Robert Reinick Weg (ul. Saperów).
Christuskirche - ko¶ció³ ¦w. Andrzeja Boboli przy Bärenweg (ul. Mickiewicza).
Tramwaj na Friedrichallee (Al. Wojska Polskiego).
Kasyno w koszarach przy Hochstrieß (ul. S³owackiego).
Silberhammer - dworek na Srebrzysku.
Teren dawnego lotniska widziany z wie¿y obserwacyjnej koszar Telegrafenkaserne przy Heeresanger (Al. Legionów).
Fragment Wrzeszcza widziany z wie¿y obserwacyjnej koszar Telegrafenkaserne przy Heeresanger (Al. Legionów).
Budynek dworca lotniczego na Zaspie (Saspe).