Kościoły Gdańska

Kościół Mariacki - Marienkirche

Kościół Mariacki (Marienkirche, St. Marien) jest największą ceglaną, gotycką budowlą sakralną w Europie. Prawdopodobnie na początku XIII w. istniała już w tym miejscu drewniana kaplica, która w 1308 roku spłonęła. W roku 1343 wielki mistrz krzyżacki Ludolf König wydał przywilej lokacyjny i rozpoczęła się budowa ceglanego kościoła. W 1361 r. zakończono budowę głównego korpusu bazylilki, a w 1379 wieżę kościoła doprowadzono do wysokości dachu, gdyż Krzyżacy nie wydali zgody aby jakakolwiek budowla przewyższała wieżę ich zamku. Na początku XV w. powstała nawa poprzeczna i prezbiterium.

W 1466 r., po usunięciu Krzyżaków z miasta podwyższono wieżę do dzisiejszych rozmiarów. Prawdopodobnie planowano budowę dużo wyższej wieży, sięgającej nawet 160 m, planów tych jednak nie zrealizowano. W 1473 r. Paul Beneke przekazał kościołowi zdobyty obraz Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny" (Jüngstes Gericht). Ostatnią cegłę położył mistrz murarski Henryk Hetzel w czwartek 28 lipca 1502 roku o godzinie 16. W ten sposób po 159 latach zakończono budowę kościoła, który ma 105 m długości, 66 m szerokości nawy poprzecznej, 41 m szerokości nawy głównej, 27 m wysokości ścian bocznych, 5000 m2 powierzchni, 26 filarów wewnętrzych, 7 bram i 37 ogromnych okien. 

W 1529 roku dominikanin Pankracy Klemme wprowadził do swiątyni luteranizm. Przez 43 lata nabożeństwa katolickie odprawiane były przy ołtarzu głównym, a protestanckie przy ołtarzu Świętego Mikołaja. Luteranie ostatecznie przejęli świątynię w 1572 r.

Wnętrze kościoła ozdobione było wieloma dziełami sztuki sakralnej, z których wymienić można "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, Pietę z 1410 r, Piękną Madonne z 1420 r. ołtarz główny z 1511 r. tabernakulum w kształcie wieży z 1482 r., które według legendy było makietą wieży kościelnej w skali 1:10, pomnik Lutra, obrazy, płyty nagrobne, m.in. burmistrza Konrada Leczkowa i wiele innych.

W latach 30. XX w. rozpoczęto gruntowny remont kościoła i renowację zabytków. Część pieniędzy pozyskano ze sprzedaży cegiełek na remont "pomnika kultury niemieckiej".

W marcu 1945 roku świątynia została doszczętnie zniszczona. Spaliły się dachy i ich drewniana konstrukcja, zawaliły się sklepienia i 14 dużych przęseł. Całkowitej zagładzie uległy okna, została tylko jedna brama. Zrujnowano posadzkę z zabytkowymi płytami. Z masywnej wieży pozostały uszkodzone sciany. Pożar był tak wielki, że stopiły się kościelne dzwony. Pozostałe we wnętrzu zabytki, m. in. słynny zegar astronomiczny, dzieło Hansa Duringera z 1470 r., zostały zdewastowane przez sowieckich żołnierzy. Na szczęście większość wyposażenia gdańscy konserwatorzy zdemontowali w 1944 r i wywieźli z kościoła.

Kościół św. Katarzyny - St. Katharinenkirche

Kościół św. Katarzyny jest najstarszym istniejącym kościołem parafialnym w Gdańsku. Jego budowa rozpoczęła się w 1227 r. a w XIV i XV w. kościół został rozbudowany. Budowę kościelnej wieży rozpoczęto ok. 1450 r., podwyższono po usunięciu Krzyżaków z miasta i ostatecznie ukończono w 1634 r. kiedy to wieżę zwieńczono barokowym hełmem wykonanym przez Jakuba van den Blocke. W 1555 r. kościół został przejęty przez protestantów. W 1738 r. na wieży zawieszono carillion. Wnętrze kościoła ozdobione było wieloma dziełami sztuki sakralnej, znajdował się tam również grób astronoma Jana Heweliusa.

3 lipca 1905 r. od uderzenia pioruna zapaliła się wieża kościoła. Płomienie zniszczyły całkowicie hełm autorstwa van den Blocke. Spadające z góry płonące fragmenty spowodowały także podpalenie i częściowe zniszczenie dachu poniżej wieży. W pożarze uległ zniszczeniu carillion, świadkowie zapamiętali wielkie krople roztopionego metalu, nazwane "spiżowymi łzami św. Katarzyny". Część z nich sprzedawano później w ramach zbiórki środków na odbudowę zniszczonego hełmu. Temu samemu celowi służyła również sprzedaż fotografii i pocztówek przedstawiających pożar. Wieżę odbudowano i w 1910 r. zainstalowano nowy carillion, który w 1942 r. został zarekwirowany i przetopiony.

W marcu 1945 roku świątynia została doszczętnie zniszczona. Już po zdobyciu miasta oddział żołnierzy z kanistrami z benzyną podpalił kościół zabijając broniącego świątyni pastora Friedricha Reimera.

22 maja 2006 roku wybuchł pożar, który zniszczył cały dach kościoła i uszkodził wieżę.

Kościół św. Jana - Johanniskirche

Budowa kościoła św. Jana rozpoczęła się w roku 1360. Na początku XV w. zakończono pracę nad główną częścią kościoła. W 1415 r. rozpoczęto budowę prezbiterium, transeptu i wieży. Budowę wieży przerwał, wydany w 1453 przez Zakon Krzyżacki, zakaz stawiania tak wysokich budynków w okolicy zamku. Ostatecznie wieżę ukończono kilkadziesiąt lat później podczas wojny trzynastoletniej. W ciągu XV i XVI w. cechy rzemieślnicze, zamożniejsze rodziny i bractwa ufundowały łącznie 13 ołtarzy, dedykowanych m. in. Najświętszej Marii Pannie, św. Krzyżowi czy św. Jakubowi. Od poł. XVI w. kościół św. Jana stał się świątynią luterańską i z biegiem czasu ołtarze te zaczęły znikać. W ich miejsce pojawił się w 1612 wielki kamienny ołtarz Abrahama van den Blocke'a.

W 1543 r. wieżę kościelną strawił pożar. Zniszczenia usunięto po 24 latach. Niedługo potem pojawił problem ze stabilnością budowli. Zbyt ciężka i posiadająca zbyt słabe fundamenty świątynia zaczęła nierównomiernie osiadać na niestabilnym, podmokłym gruncie. Konstrukcję wzmacniano kilkakrotnie od końca XVI w., przez cały wiek XVII i XVIII. Około roku 1650 dobudowano po południowej stronie prezbiterium dwa barokowe domki. W jednym z nich mieszkał kościelny, w drugim zaś diakonisy luterańskie. W latach 1680-1690 przy północnej stronie transeptu powstała biblioteka fundacji Zachariasza Zappio, sławnego kupca i rajcy gdańskiego, który przekazał w testamencie 33 tysiące florenów na potrzeby świątyni. Odsetki od tej sumy, w kwocie 300 florenów rocznie zostały przeznaczone na utworzenie przykościelnej biblioteki Zappio-Johannitana.

W marcu 1945 roku kościół spłonął. Po wojnie prowizorycznie zabezpieczono sklepienia, a wyposażenie przeniesiono do kościoła Mariackiego. Kościół nie został po wojnie przejęty na cele kultu religijnego, nie planowano także jego odbudowy, przez wiele lat niszczał, stanowił także scenografię dla filmów wojennych, skutkiem czego popadał w dalszą ruinę. Pod koniec lat 60. odbudowana została wieża. Od 1965 do 1985 palowano i wzmacniano filary, w latach 80. zrekonstruowano sklepienia. W maju 1986 zawalił się jeden z filarów i runęła część sklepienia. Remont kościoła rozpoczął się dopiero w 1996 r.

Kaplica królewska - Königliche Kapelle

Kaplica Królewska (Königliche Kapelle) pod wezwaniem św. Jana, św. Ducha i św. Andrzeja stoi przy ul. św. Ducha (Heilige-Geist-Gasse). Budynek jest przykładem pięknego włoskiego baroku i zdecydowanie odróżnia się od otoczenia. Wybudowana na planie wpisanego w prostokąt greckiego krzyża z dłuższymi ramionami głównej osi, zwieńczonego kopułą, wspartą na czterech filarach. Kaplica z boków ograniczona jest kamieniczkami. Decyzję o budowie katolickiej kaplicy na terenie plebanii kościoła Mariackiego podjął w grudniu 1677 r. król Jan III Sobieski. Pieniądze na budowę kaplicy, w kwocie 80 tys. złotych pochodziły z testamentu prymasa rzeczypospolitej Andrzeja Olszowskiego, który przybył do Gdańska razem z królem i tu zmarł. Król dołożył do budowy kwotę 20 tys. złotych z własnej kasy.  

Kierownictwo nad prowadzonymi pracami powierzono budowniczemu miejskiemu Bartelowi Ranischowi, projekt architektoniczny został wykonany najprawdopodobniej przez niderlandzkiego architekta Tylmana z Gameren, który przez wiele lat mieszkał i pracował w Polsce. Twórcą dekoracji rzeźbiarskich był prawdopodobnie twórca niemieckiego baroku Andreas Schlüter. Budowę kaplicy zakończono w maju 1681 r. Uroczysta konsekracja miała miejsce w styczniu 1685 r. Wnętrze kaplicy zaczęto wyposażać dopiero w latach 40-tych XVIII w.

Podczas działań wojennych budynek nie uległ wielkim zniszczeniom natomiast wnętrze zostało całkowicie wypalone. Jedynym elementem przedwojennego wystroju, jaki się zachował są XIX-wieczne freski pod kopułą.

Kościół św. Barbary - Barbarakirche

Kościół św. Barbary powstał w miejscu założonego w 1387 r. szpitala i kaplicy przyszpitalnej Św. Barbary. W 1456 r. rozbudowana kaplica została podniesiona do rangi kościoła parafialnego. Wielokrotnie niszczony przez pożary w latach 1490, 1494, 1495, 1499, 1537 i 1545 był wielokrotnie odbudowywany. Po ostatniej odbudowie został przekształcony w kościół luterański. W 1620 r. wybudowano wieżę, a w latach 1726 - 1728 kościół uzyskał dodatkową, południową nawę w stylu barokowym. Niszczony przez wojska Stefana Batorego w 1571 r. oraz przez oblegające miasto wojska napoleońskie w latach 1807 - 1813 był za każdym razem odbudowywany.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zawaliły się ściany szczytowe, górna kondygnacja wieży oraz dachy, a wraz z nimi większość sklepień w północnych kaplicach oraz w arkadach oddzielających nawy. 

Kościół św. Bartłomieja - Bartholomäikirche

Budowę kościoła rozpoczęto w 1456 r., ukończono około roku 1482. Kościół spalił się w 1499 roku, odbudowany jako ceglana, jednonawowa świątynia w 1. połowie XVI wieku, początkowo posiadał odrębną, drewnianą dzwonnicę. W latach 1591 - 1600 dobudowano do halowej budowli wieżę w stylu gotyckim. Dawniej była to główna świątynia Nowego Miasta. W 1523 r. kościół przejęła gmina protestancka.

W 1945 kościół został bardzo poważnie uszkodzony, zawalił się dach, upadkiem groziła wychylona do środka nawy wieża. Zniszczeniu uległo wyposażenie, m.in. ołtarz z obrazem Isaaka van den Blocka i organami z 1624 roku.

Kościół Św. Brygidy - Brigittenkirche

Budowa kościoła rozpoczęła się w roku 1394 i przebiegała etapami do 1416 r. Kościół został konsekrowany w 1396 ku czci świętej Brygidy Szwedzkiej, której ciało wystawiono w 1374 r. w znajdującej się w tym miejscu niewielkiej kaplicy. W 1587 r. kościół spłonął, odbudowano go wkrótce według planów kościoła w Vadstenie. W 1616 r. wybudowano wieżę w stylu renesansowym, którą w 1673 r. zwieńczono hełmem. W 1840 r. utworzono w miejscu klasztoru parafię wojskową, a w 1920 w jej miejsce utworzono parafię terytorialną.

W 1945 r. kościół został zniszczony przez Armię Czerwoną, zawaliły się sklepienia południowej i głównej nawy. W 1957 r. pożar zniszczył więźbę dachową i resztki wyposażenia. W 1969 r. wybuchł kolejny pożar. Rok później zrujnowany kościół przekazano diecezji gdańskiej.

Kościół Św. Elżbiety - Elisabethkirche

Kościół został wybudowany w 1417 r. w miescu kaplicy istniejącej przy szpitalu dla ubogich. W 1547 r. w związku z budową fortyfikacji zlikwidowano cmentarz przykościelny i zamurowano główne wejście do kościoła. W 1557 r. kosciół przeszedł w ręce ewangelików reformowanych. Od 1844 r. do 1920 r. pełnił funkcję kościoła garnizonowego, później funkcjonował jako kościół misyjny.

W 1945 r. kościół i sąsiadujące z nim budynki szpitalne zostały spalone przez Armię Czerwoną.

Kościół św. Ignacego - Ignatiuskirche

Obecny budynek kościoła powstał w roku 1676, w miejscu zniszczonego w 1656 r. jezuickiego kościoła z 1615 r. Po kolejnym pożarze kościół zostaje odbudowany w latach 1722 - 1755. W czasie oblężenia Gdaska przez wojska napoleońskie w latach 1807 - 1813 kościół został ponownie uszkodzony i utracił dwie wieże, których nie odbudowano. W 1839 r. utworzono parafię p.w. św. Ignacego Loyoli.

W 1945 r. zniszczeniu uległy kościelne witraże.

Kościół św. Jakuba - Jakobikirche

Pierwszy kościół św. Jakuba wybudowano w 1414 r. przy szpitalu i przytułku dla żeglarzy. Po splądrowaniu i spaleniu kościoła przez oddziały husytów wybudowano w latach 1436 - 1437 nowy kościół. 22 maja 1437 r. poświęcił go islandzki biskup Godswinus ze Skalhold. Kościół służył katolikom do połowy XVI w., po reformacji przeszedł w ręce protestantów. W 1815 r. wybuch w stojącej obok baszcie prochowej zniszczył szpital i poważnie uszkodził kościół. Po przebudowie przestał on pełnić funkcje sakralne, a na wieży zamontowano przeniesiony z bramy św. Jakuba wczesnobarokowy hełm.

W 1945 r. całkowicie zniszczone zostało wnętrze kościoła.

Kościół św. Józefa - Josephkirche (Karmeliterkloster)

W roku 1467 zakon Karmelitów otrzymał w ramach rekompensaty teren leprozorium św. Jerzego, wkrótce rozpoczęłą się budowa kościoła. Budowę rozpoczęto od okazałego portalu, jednak brak funduszy sprawił, że pierwotnych planów nie zrealizowano i dzisiaj brama znajduje się w pewnym oddaleniu od głównego budynku. Nie udało się również wybudować zaplanowanych trzech naw, do 1623 r. powstała tylko jedna nawa, prezbiterium i kaplica. W 1663 r. kościół spłonął, po pożarze odbudowano go i zmieniono wystrój na barokowy. W 1840 r., po wysiedleniu zakonników powołano parafię.

27 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej wtoczyli do kościoła i podpalili beczki z płynem zapalającym. Wraz z kościołem spłonęło ponad 100 osób szukających w nim schronienia.

Kościół św. Mikołaja - Nikolaikirche (Dominikanerkloster)

Pierwszy mały kościół pod wezwaniem św. Mikołaja został wybudowany ok. 1185 r. 22 stycznia 1227 pomorski książę Świętopełk przekazał kościół zakonowi oo. dominikanów, których przyprowadził Jacek Odrowąż. Został on konsekrowany przez legata papieskiego dla Prus, Wilhelma z Modeny w 1239 r. Przy kościele wkrótce powstał klasztor. W 1260 papież Aleksander IV udzielił gdańskim dominikanom przywileju odpustu zupełnego na dzień 4 sierpnia, od tego czasu organizowany jest także jarmark dominikański. Budowę istniejącego obecnie kościoła rozpoczęto po 1348 r., w 1487 kościół przykryto sklepieniem gwiaździstym i podwyższono wieżę. W 1564 r. władze gdańskie oddały klasztor protestantom, a skarbiec klasztorny zabrano na ratusz, po interwencje króla Zygmunta Augusta, klasztor w 1567 r. zwrócono dominikanom. W 1813 wskutek rosyjskiego ostrzału miasta klasztor całkowicie spłonął. W 1834 nastąpiła kasata zakonu, a dominikanie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Zrujnowane zabudowania klasztorne ostatecznie wyburzono. Przy kościele powstała parafia katolicka.

Jako jedyny kościół gotycki w Gdańsku nie został zniszczony przez Armię Czerwoną.

Kościół św. Piotra i Pawła - Petrikirche

W 1397 r. rozpoczęto budowę kościoła jako filii kościoła Mariackiego. W 1424 r. kościół spłonął. W roku 1436 utworzono przy kościele szkołę działającą do 1904 r. W 1456 r. rozpoczęto odbudowę spalonego kościoła. W tym samym roku dekretem biskupa Jana Gruszczyńskiego utworzono parafię św. Piotra i Pawła. W latach 1486-1514 rozbudowano kościół i wybudowano wieżę kościelną. W 1557 r. kościół przeszedł w ręce ewangelików.

Podczas zdobywania Gdańska, kościół został zbombardowany, a później podpalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Runęły wówczas konstrukcje dachowe prezbiterium, nawy południowej i częściowo nawy głównej. Oberwaniu uległa większość sklepień. Zburzone zostały także trzy filary międzynawowe.

Kościół św. Trójcy - Trinitatiskirche

Franciszkanie przybyli do Gdańska w roku 1420, dwa lata później rozpoczęła się budowa klasztoru. W latach 1422-1431 powstał kościół Wieczerzy Pańskiej - obecne prezbiterium wielkiego kościoła. Po rozgromieniu Krzyżaków w wojnie trzynastoletniej powstała myśl przebudowy klasztoru i budowy wielkiego kościoła. W latach 1480-1484 wybudowano kaplicę św. Anny, równocześnie w latach 1481-1514 rozbudowano wschodnie skrzydło klasztoru. Budowę kościoła św. Trójcy rozpoczęto w 1514 roku. Pod wpływem reformacji i z powodu upadku życia zakonnego, przełożony klasztoru Jan Rollau przekazał klasztor i kościół w 1555 r. Radzie Miejskiej, już w całości protestanckiej. W klasztorze założono Gimnazjum Akademickie, które przetrwało do 1817 roku oraz pierwszą gdańską bibliotekę. Kościół znalazł się pod zarządem luterańskim i kalwińskim. W XVII wieku od strony zachodniej dobudowano przy kościele dom galeriowy. W XIX wieku przebudowano zabudowania klasztorne, które zaadaptowano w 1872 na Muzeum Miejskie.

W 1945 r. kościół uległ poważnym uszkodzeniom, szczęśliwie ocalała część nawowa oraz szczyty wieńczące elewacje wschodnią i zachodnią.

Wielka Synagoga - Synagoge

Od stuleci wspólnota żydowska stanowiła część mieszanki kulturowej i religijnej Gdańska. Na przełomie XIX i XX w. liczba Żydów zamieszkujących Gdańsk wahała się od 2736 w 1880 r. (2,4% ludności miasta), 2553 w 1900 roku i 2390 w 1910 r. (1,4% ludności). Gdańscy Żydzi skupieni byli wokół kilku gmin wyznaniowych.

W 1880 r. powstał Komitet Zjednoczeniowy Gmin Gdańskich skupiający pięć gmin reformowanych: Starych Szkotów, Winnicy, Szopy, ul. Szerokiej i Wrzeszcza, który podjął wysiłki na rzecz wybudowania nowej synagogi w Gdańsku. Synagogę przy dzisiejszej ulicy Bogusławskiego (An der Reitbahn) wybudowała berlińska firma Ende i Böckmann. Nowa synagoga, nazywana Wielką, rozpoczęła swoje funkcjonowanie 8 grudnia 1887 r. Budynek został wybudowany w stylu neo-renesansowym z silnie wyeksponowaną elewacją frontową, dobrze widoczną z głównego traktu wjazdowego do Gdańska mógł pomieścić 2 tysiące osób. Nowa synagoga posiadała elewację frontową z arkadowym przedsionkiem i dużym witrażowym oknem ozdobionym gwiazdą Dawida, nad którym wzosiła się centralna wieża zwieńczona hełmem z latarnią. Po bokach przedsionka stały dwie mniejsze wieże. Na iglicach wszystkich hełmów osadzone były ażurowe gwiazdy Dawida. Budynek miał nawę poprzeczną z małymi wieżyczkami, a od wschodu apsydę.

Przestronne wnętrze świątyni posiadało sklepienie żaglowe, z którego zwisały ogromne żyrandole-pająki. Wzdłuż murów bocznych i ponad zachodnim wejściem znajdowały się masywne, arkadowe galerie wsparte na wielobocznych filarach. Szafa ołtarzowa do przechowywania Tory (Aron Hakodesz) ustawiona była w półkolistej apsydzie, na podwyższeniu, do którego dochodziło się po kilku stopniach. We wnętrzu znajdował się potężny, wolno stojący świecznik chanukowy. Z tyłu, za szafą ołtarzową, wznosiła się wysoka galeria dla chóru synagogalnego, na której umieszczone były organy. Wzdłuż sali modlitewnej ustawione były stałe drewniane ławy, wyglądem przypominające ławy kościelne. Od końca XIX wieku wnętrze było ogrzewane oraz miało oświetlenie elektryczne. Prace budowlane przy synagodze ukończono w roku 1887. Akt jej religijnego otwarcia nastąpił 15 września, natomiast pierwsze modły odprawiono w niej 8 grudnia - i wtedy to zamknięto inne synagogi gdańskie. W roku 1898 do synagogi dobudowano mykwę. Na początku XX stulecia we wnętrzu Wielkiej Synagogi urządzono jedno z najstarszych muzeów kultury judaistycznej na świecie dzięki hojności rajcy miejskiego Lessera Giełdzińskiego, który podarował swoje kolekcje judaików.

Charakterystyczna kopuła synagogi była elementem gdańskiego krajobrazu tylko przez pół wieku. Po dojściu do władzy nazistów w 1934 r. rozpoczęły się ataki na Żydów i synagogi, które nasiliły się w 1937 r. Ataki doprowadziły do tego, że przy synagodze utworzono specjalną wartę. Dzięki jej interwencji, mimo dwukrotnego napadu i próby podpalenia w roku 1938, świątynia ocalała. Zarząd gminy w obawie przed dalszymi aktami agresji postanowił sprzedać wyposażenie i wywieźć je poza Gdańsk. W ten sposób organy znalazły się w Krakowie, świeczniki w Warszawie, a ławy w kościele ewangelickim w Nowym Porcie. Zbiory judaików, w tym kolekcja Lessera Giełdzińskiego dzięki pomocy organizacji Joint wywiezione zostały do Ameryki i pozostają tam po dziś dzień eksponowane w Jewish Museum w Nowym Jorku. 8 stycznia 1939 sprzedana została Senatowi Miasta Gdańska sama synagoga, Senat za kwotę 300 tysięcy guldenów nabył wszystkie nieruchomości należące do gminy. Środki pochodzące ze sprzedaży majątku posłużyły do sfinansowania wyjazdu Żydów z Gdańska głownie do Wielkiej Brytanii, USA, Ameryki Południowej, a także - poprzez transporty organizacji syjonistycznych - do Palestyny. 15 kwietnia, w Szabas odprawiono w niej ostatnie nabożeństwo, władze otoczyły synagogę płotem, na którym umieszczono napis: "Komm lieber Mai und mache von Juden uns jetzt frei" (Przyjdź kochany maju i uwolnij nas od Żydów). Miesiąc później budynek Wielkiej Synagogi został rozebrany.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - St. Marien-Krankenhaus Kapelle

Ufundowany przez Felicitas Tietz kościół początkowo pełnił funkcję kaplicy szpitala działającego od połowy XIX w. 26 sierpnia 1857 roku wmurowano kamień węgielny sprowadzony z rzymskich katakumb, prace budowlane prowadzone według projektu Juliusza Augusta Lichta zakończono w 1860. Poświęcenie kaplicy odbyło się dwa lata później. W 1894 roku kaplica została rozbudowana, powstało wtedy wnętrze dla pięciuset wiernych. Kolejną rozbudowę przeprowadzono w 1911 roku powiększając chór.

Kościół przetrwał wojnę w dobrym stanie.

Kościół Zbawiciela - Salvatorkirche

Pierwszy ewangelicki kościół Zbawiciela powstał w latach 1633-34  z inicjatywy pastora z Oruni, Eliasa Hirschfelda, został on rozebrany w roku 1656 w ramach przygotowań do oblężenia szwedzkiego. Drugi kościół Zbawiciela został wybudowany w latach 1695 - 1697 przez Bartela Ranischa. W 1814 r. poważnie zniszczony w wyniku wybuchu wrzuconego do środka kościoła przez żołnierzy napoleońskich granatu, odbudowę po zniszczeniach zakończono ok. 1860 r. Kościół stał bezpośrednio nad Kanałem Raduni, na wprost mostu przerzuconego przez ten kanał, na Zaroślaku (Petershagen). Przy kościele istniał cmentarz zwany cmentarzem Zbawiciela (Salwator).

W 1945 roku, w wyniku działań wojennych, budowla została prawie doszczętnie zniszczona, zachował się jedynie dolny fragment wieży.

Kościół Bożego Ciała - Heilige Leichnam Kirche

Pierwsze zapiski o kościele, a wówczas kaplicy przyszpitalnej pochodzą z 1395 r. Szpital, przeznaczony głównie dla trędowatych, wybudowano u stóp góry Gradowej ok. 1351 r. Od 1592 roku kościół pełnił funkcję ewangelickiego kościoła parafialnego. W 1688 r. Barthel Ranisch dobudował nawę poprzeczną, dzięki czemu kościół ma kształt litery "T". Transept to pierwotny gotycki budynek świątyni. Kościół był wielokrotnie niszczony i palony, a następnie odbudowywany. W 1707 r. powstała jedyna w Gdańsku ambona zewnętrzna, dostawiona do południowej ściany nawy.

W 1945 kościół został nieznacznie uszkodzony.

Kościół św. Ducha - Heilige Geist Kirche

Pierwsze wzmianki o kaplicy św. Ducha pochodzą z 1333 r. W latach 1342-1357 powstał kościół i połączony z nim nowy szpital św. Ducha. W 1557 r. kościół przeszedł w ręce protestantów. W połowie XVII w. budynki szpitalne rozebrano zachowując kościół. W latach 1830-1854 nie był uzytkowany, po 1854 r. stał się kościołem parafialnym gminy luterańskiej.

W 1945 r. kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu, zachowały sie jedynie uszkodzone ściany zewnętrzne i zachodnia część szczytu. Dzisiaj pełni funkcje sali gimnastycznej.

Kościół Chrystusa Króla

Kościół powstał w obrębie zniwelowanego byłego Bastionu Piaskowego (niem. Bastion Sandgrube) latach 1931-1932 według projektu inż. architekta Czesława Świałkowskiego jako kościół rektorski w parafii św. Józefa, przeznaczony dla mieszkających w Gdańsku Polaków. Wybudowano go z funduszy Polskiego Towarzystwa Budowy Kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku, którego prezesem był ks. Franciszek Rogaczewski. Poświęcenie kościoła odbyło się 30 października 1932 z udziałem Komisarza Generalnego RP i licznych delegacji organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku.

Kościół przetrwał wojnę w dobrym stanie.

Kościół Mennonitów - Mennonitenkirche

Kościół został wybudowany w latach 1818 - 1819 przez mieszkającą w Gdańsku gminę mennonicką liczącą 866 członków. Budynek kościołą otynkowano w latach osiemdziesiątych XIX w.

W 1945 r. kościół został w niewielkim stopniu uszkodzony, uległ jednak dewastacji w latach powojennych.

Kościół Matki Boskiej Bolesnej - Liebfrauenkirche

Neogotycki kościół wybudowano w latach 1926-1928 na pamiątkę poległych podczas I wojny światowej, 16 września 1928 r. uroczyście konsekrowano świątynię pod wezwaniem Mariä Sieben Schmerzen. Rok później erygowano parafię katolicką.

W 1945 r. zniszczeniu uległo prezbiterium, część dachu i wyposażenie kościoła. 

Kościół Apostolski - Aposteln Katholische Kirche

Neogotycki kościół należący do wspólnoty Katolickiego Kościoła Apostolskiego, zwanej też Irwingianizmem powstał przy Schwarzes Meer (ulica dzisiaj nie istnieje).

W 1945 r. kościół uległ całkowitemu zniszczeniu.

Kościół Metodystów - Immanuel Gemeidehaus der Bischöflichen Methodisten Kirche in Danzig

Dom wspólnoty metodystów z kaplicą powstał dzięki zaangażowaniu pastora Henryka Holzschuhera w 1910 r. przy ul. Igielnicka 1 (Näthlergasse 1). Była to kamienica z wewnętrzną kaplicą i pomieszczeniami mieszkalnymi dla członków wspólnoty. Budynek ozdobiono dwiema wieżami zwieńczonymi krzyżami.

Budynek wspólnoty metodystów nie przetrwał wojny.

Kościół Anglikański - Englische Kirche

Dom wspólnoty anglikańskiej z kaplicą powstał przy ul. Św. Ducha 80 (Heilige Geistgasse 80).

Budynek wspólnoty anglilkańskiej nie przetrwał wojny.

Kościół ewangelicki na Stogach - Evangeliche Kirche Danzig Heubude

Pierwszy, niewielki kościół z muru pruskiego, a właściwie dom modlitwy, został wybudowany na Stogach przez pastora Franza Schickusa w 1899 r. W 1928 r. niewielki budynek rozebrano, a w jego miejsce postawiono większy, murowany dom modlitwy.

Po 1945 r. budynek został rozebrany.

Kościół Zbawiciela na Siedlcach - Heilandskirche

Kościół wybudowano w 1901 r. na potrzeby rozrastającej się gminy luterańskiej na Siedlcach. Neogotycki kościół stanął na rogu ulic Kartuskiej (Karthäuser Straße) i Kościelnej (Kirchenweg). Projektantem kościoła był architekt Ludwig von Tiedemann (1841-1908) urodzony w Rusocinie pod Gdańskiem. 

W 1945 r., w wyniku działań Armii Czerwonej, kościół uległ poważnym uszkodzeniom – runął dach i sklepienia oraz hełm wieży, a wnętrze zostało wypalone. W czasie powojennej odbudowy Siedlec nie zdecydowano się na odtworzenie kościoła. Został on rozebrany w latach 1955–1957.

Kościół świętego Franciszka z Asyżu w Emaus - Franziskuskirche

Katolicki kościół św. Franciszka w Emaus wybudowany został w latach 1904-1906 według projektu architekta Augusta Menkena. Kościół konsekrowano 4 grudnia 1906 r.

W 1945 r. uszkodzeniu uległa wieża kościelna, dach kościoła, sklepienia i część wyposażenia. Po wojnie kościół został wyremontowany, 

Kościół św. Anny w Letnicy - St. Annakirche

W 1912 r. powstało Stowarzyszenie Budowy Kościoła w Letnicy (Lauental), jednocześnie utworzono kaplicę w wynajmowanej sali jednej z miejscowych restauracji. Pierwsza msza św. w tymczasowej kaplicy odbyła się 25 lutego 1912 r. W 1917 r. tymczasową kaplicę (Notgottesdienstraum) przeniesiono do baraku szkolnego. Dopiero 6 czerwca 1932 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, kamień węgielny uroczyście położono 3 lipca 1932 r., a rok później 30 lipca 1933 r. kościół poświęcono. Kościół w Letnicy był kościołem filialnym parafii w Nowym Porcie. Dopiero 2 lipca 1939 r. utworzono w Letnicy odrębną parafię. Kościół rozbudowano w latach pięćdziesiątych XX w.

Kościół św. Olafa w Wisłoujściu - Olafkirche

Kościół św. Olafa został wybudowany w 1823 r. wewnątrz Szańca Wschodniego twierdzy Wisłoujście. Od 1840 do 1893 r. pełnił funkcję kościoła filialnego parafii ewangelickiej w Nowym Porcie. Po 1893 r. stał się ponownie kościołęm parafialnym z własnym pastorem.

W 1945 r. kościół został zniszczony. 

Gdańskie kaplice

Obok wielu kościołów w Gdańsku i jego dzielnicach funkcjonował także szereg kaplic, zlokalizowanych głównie przy różnych instytucjach, jak szpitale czy sierocińce lub będących filiami kościołów parafialnych. Poniżej trzy z nich: kaplica księży Pallotynów w Gdańsku-Letnicy, kaplica w sierocińcu dla chłopców na Starych Szkotach i kaplica w sierocińcu w majątku Conradshammer na Przymorzu.

Web page was made with Mobirise