Mobirise


Freie Stadt Danzig

Po zakończeniu I wojny światowej status miasta przez pewien czas pozostawał niepewny. 10 stycznia 1920 r. weszły w życie postanowienia Traktatu Wersalskiego dotyczące Gdańska, miasto odłączono od Niemiec jednak formalnie nie istniało jeszcze Wolne Miasto Gdańsk, a na jego terenie stacjonowały wojska francuskie i brytyjskie. Oficjalnie Wolne Miasto Gdańsk powstało 15 listopada 1920 r., zgodnie z konstytucją było republiką, najwyższym organem władzy ustawodawczej był Volkstag, a władzy wykonawczej Senat.
W 1922 r. ostatecznie ustalono granice Wolnego Miasta Gdańska liczące 290 km, w tym 55 km brzegu morskiego. Obszar Wolnego Miasta wynosił 1952 km2 i zamieszkiwany był przez ponad 350 tys. mieszkańców.
22 września 1923 r. przeprowadzono reformę walutową. Nową jednostką monetarną został gulden podzielony na 100 pfenigów. W lutym 1924 r. został oficjalnie utworzony emisyjny Bank Gdański.
1 września 1939 r. Wolne Miasto Gdańsk zostało bezprawnie przyłączone do Niemiec, a niecałe sześć lat później zostało zburzone i spalone przez Armię Czerwoną. Po zakończeniu II wojny światowej terytorium Wolnego Miasta Gdańska oddano pod polską administrację. Jego status prawny pozostaje nieuregulowany do dzisiaj.

The site was built with Mobirise website template