Władze i konstytucja

Freie Stadt Danzig

Pierwsza strona gazety Danziger Zeitung z 16.XI.1920 r. informująca o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska >>>

Na mocy Art. 102 podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Pokojowego, w 1920 Gdańsk stał się wolnym i niezależnym miastem będącym pod opieką Ligi Narodów: "Główne Sprzymierzone Siły Sojusznicze postanawiają ustanowić miasto Gdańsk, razem z resztą terytorium opisanego w Art. 100, Wolnym Miastem. Będzie ono oddane pod opiekę Ligi Narodów". Polska reprezentowała Wolne Miasto Gdańsk na arenie międzynarodowej, odpowiadała za politykę obronną, zarządzała kolejami na terenie Wolnego Miasta Gdańska i wspólnie z władzami gdańskimi zarządzała gdańskim portem. W 1922 r. terytorium Wolnego Miasta Gdańska włączono do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej i od tego czasu pozostawało ono formalnie w unii celnej z Polską.

Zgodnie z Art. 105 Traktatu Pokojowego, wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Wolnego Miasta otrzymali jednocześnie obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska: "W momencie wejścia w życie niniejszego Traktatu, obywatele niemieccy zamieszkujący na terytorium opisanym w Art. 100 stracą ipso facto swoje obywatelstwo niemieckie otrzymując w zamian obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska".

Art. 103 Traktatu Pokojowego mówił, że Wolne Miasto Gdańsk powinno posiadać swoją konstytucję: "Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska powinna zostać napisana przez odpowiednio ustalonych reprezentantów Wolnego Miasta Gdańska w porozumieniu z Wysokim Komisarzem i uzgodniona z Ligą Narodów. Konstytucja ta, powinna być gwarantowana przez Ligę Narodów".

Zgodnie z wolą większości Parlamentu (Volkstag), Rząd Gdański (Senat) zadeklarował intencję pozostawania poza wszelkimi konfliktami zbrojnymi i pozostania Neutralnym. Podejmując decyzję o neutralności, Gdańsk zgodnie z prawem międzynarodowym, był od tej pory chroniony Konwencją Haską z 1907 r. dotyczącą państw neutralnych i chroniącą ich mieszkańców w wypadku wojny. Oznacza to, że aneksja terytorium Wolnego Miasta Gdańska we wrześniu 1939 przez Niemcy była nielegalna. 

Reprezentanci Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku


         - 1920  Col. Edward Lisle Strutt (UK)

1920 - 1921  Bernardo Attolico (Italy)

1921 - 1923  Gen. Sir Richard Cyril Byrne Haking (UK)

1923 - 1925  Mervyn Sorley McDonnell (UK)

1925 - 1929  Joost Adriaan van Hamel (the Netherland)

1929 - 1932  Manfredi, Conte di Gravina dei Principi di Ramacca (Italy)

1932 - 1934  Helmer Rostgaard Gommesen Rosting (Denmark)

1934 - 1936  Seán Lester (Ireland)

1936 - 1937  vacat

1937 - 1939  Carl Jakob Burckhardt (Switzerland)

Prezydenci Senatu

Senatspräsidenten

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Senatorowie Spraw Wewnętrznych

Senatoren des Inneres

1920 - 1924 Wilhelm Schümmer 

1924 - 1928 Hubert Schwartz

1928 - 1929 Friedrich Grünhagen

1929 - 1931 Franz Arczynski

1931 - 1933 Georg Hinz

1933 - 1939 Arthur Greiser


Senatorowie Sprawiedliwości

Senatoren für Justiz

1920 - 1925 Albert Heinrich Frank 

1925 - 1928 Hubert Schwartz

1928 - 1931 Albert Evert

1931 - 1933 Fritz Dumont

1933 - 1939 Willibald Wiercinski-Keiser


Senatorowie Finansów 

Senatoren für Finanzen

1921 - 1928 Ernst Volkmann 

1928 - 1931 Bernhard Kamnitzer

1931 - 1939 Julius Hoppenrath


Prezydenci Volkstagu

1920 - 1921 Wilhelm Reinhard 

1921 - 1921 Adalbert Mathaei

1921 - 1923 Adolf Treichel

1923 - 1924 Julius Gehl

1924 - 1926 Adolf Treichel

1926 - 1928 Alfred Semrau

1928 - 1930 Fritz Spill

1930 - 1931 Julius Gehl

1931 - 1933 Wilhelm von Wnuck

1933 - 1933 Franz Potrykus

1933 - 1936 Wilhelm von Wnuck

1937 - 1939 Edmund Beyl

Made with Mobirise css website themes